Over de locatie

Onze opvang is volgens de normen kinderopvang gebouwd en ingericht.

Er zijn verschillende speelhoeken waarin de kinderen de ruimte hebben om te spelen en te ontdekken. Daarnaast zijn er aparte slaapkamers en buitenbedjes, al onze bedjes zijn gecertificeerd.

Er is een aparte keuken, beide groepen hebben hun eigen professionele verschoonhoek. Op de dreumes-/peutergroep zijn twee kindertoiletjes.

Recentelijk hebben wij de baby-dreumesgroep ruimtelijk laten groeien zodat wij meer kinderen op kunnen vangen. We kunnen nu maximaal 10 kinderen opvangen in deze ruimte.

Wij vinden dat buitenspelen belangrijk is voor kinderen. Wij beschikken daarom over een speelweide die grenst aan de groepsruimte. Vanuit de groepsruimte is er door de openslaande deuren direct zicht op de speelweide. Al de ramen zijn voorzien van veiligheidsglas en de hekjes zijn voorzien van een slot.

Er wordt dagelijks buiten gespeeld in de speelweide, dierenweide en een uitstapje gemaakt via de boomgaard naar de moestuin. De speelweide is voorzien van hekken en afsluitbare poortjes. Het heeft een trampoline, verkeerstuin, speelhuisje, glijbaan, babybox en een zandbak met schepjes en vormpjes, picknick- en knutseltafel, kruiwagentjes enz.

De dieren zitten in een afgesloten buitenruimte, kinderen mogen de dieren onder toezicht voeren en knuffelen. De boomgaard en moestuin zijn ook voorzien van hekken en afsluitbare poortjes. In de moestuin staat een grote tuinkas die voorzien is van veiligheidsglas. In deze kas en de bijbehorende moestuin kunnen kinderen (altijd onder begeleiding) plantjes kweken en groente en fruit plukken.

In de directe omgeving zijn meerdere dingen te doen zoals het wandelen op het vakantiepark met meerdere speelplekjes in een bosrijke omgeving. Ook bevindt zich op het vakantiepark een supermarkt waar we incidenteel een boodschapje kunnen doen. Nabijgelegen is er een tuincentrum dat wij soms bezoeken.

Tarieven

Wij werken met pakketten. Dit houdt in dat er een hele dag en incidenteel een halve dag kan worden afgenomen.
Een hele dag is van 07:00 uur tot 18:00 uur. Een halve dag is van 07:00 uur tot 12:30 uur of van 12:30 uur tot 18:00 uur.

Wanneer er gekozen wordt voor halve dagen is men verplicht om 2 dagdelen af te nemen (een ochtend en een middag).
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om halve dagen af te nemen bij Het Kuikentje.

De uurprijs bij Kinderopvang Het Kuikentje is gebaseerd op de maximale teruggave van de belastingdienst. (zie link hieronder).

Meer informatie omtrent het aanvragen van kinderopvangtoeslag vindt u hier op de site van de belastingdienst.

Onze uurprijs is inclusief:

  • Maaltijden (zoals; vers fruit, groente, tussendoortjes, lunch en drinken)
  • Verzorgingsartikelen (zoals; luiers, billendoekjes en crèmes)
  • Knutsel- en activiteitenmateriaal

Exclusief:

  • Flesvoeding

Betaling
U reserveert bij ons een kindplaats voor een bepaald aantal uren per maand. 
Dit betekent dat u verzekerd bent van opvang op de dagen en uren die u hebt afgesproken. Deze uren worden per vier weken op de 27e van de maand d.m.v. een automatische incasso geïncasseerd. Indien u meer uren afneemt worden deze meegerekend.

Schade en aansprakelijkheid

Bij schade waarvoor Het Kuikentje aansprakelijk gesteld kan worden, zijn wij verzekerd via een daarvoor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het Kuikentje is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervindt.

Als een kind tijdens het verblijf bij de opvang schade aanricht valt dit onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van u als ouder. Dit is geregeld in het nieuw Burgerlijk Wetboek waardoor kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders.

U dient zelf dus over een WA-verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen en gevolgen van eventueel beschadiging aan kleding en/of ongelukken.

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen.

Klachtenprocedure

Kinderopvang Het Kuikentje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.

Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende. Zij is te bereiken via: info@kinderopvanghetkuikentje.nl

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend waarna de klachtencommissie zal worden geïnformeerd.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op de website van de Geschillencommissie.