Onze manier van werken

Agrarische werkwijze

Dichtbij de natuur, dit d.m.v. het helpen verzorgen van de dieren en het kweken en oogsten van groenten en fruit.
Kinderen leren dat kippeneieren leggen, ze warm aanvoelen, breekbaar zijn, het aantal eieren, de kleuren van het ei, en het proeven ervan. Soms kunnen kinderen er getuige van zijn dat er kuikentjes uit de eieren kunnen komen.

Hiernaast leren kinderen met emmer, schep, hark de aarde om te woelen, plantjes in potjes/de grond te stoppen. Waarna het groeiproces op de voet wordt gevolgd en er verzorging plaatsvindt d.m.v. o.a. water geven. Wanneer groenten en fruit groeit en verkleurt zullen kinderen dit van dichtbij beleven. Met overall en laarsjes, de kinderkruiwagentjes emmertjes en schepjes zal er geoogst worden. Waarna we dit met elkaar heerlijk opsmikkelen. De varkentjes beginnen al te knorren als de kindjes met wat lekkers aankomen, het is voor beide een gezellige activiteit.

Kleinschaligheid

Een huiselijke sfeer met voldoende aandacht voor elkaar maakt dat de lijnen kort zijn en de vertrouwensrelatie naar zowel kinderen, ouders, als collega’s op een gemoedelijke en respectvolle manier tot uiting komen. Voor kinderen zijn wij vertrouwd doordat de pedagogisch medewerkers op vaste dagen werken, mocht hier eens van afgeweken worden door vakantie etc. dan is het nog steeds vertrouwd, doordat de kinderen en ouders nauw betrokken zijn bij het hele team. Dit doordat wij een klein team zijn.

Vanuit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ouders tevreden zijn over de gang van zaken. Wij zijn trots op de opkomst en betrokkenheid tijdens ouderavonden, welbevinden gesprekken en ons jaarlijkse zomerfeest. Waar enthousiast, op zowel een formele als een informele manier, met elkaar wordt omgegaan.

Ontdekken en groeien

De behoefte van uw kind zal in onze zorg voor hem/haar altijd voorop staan. Een steeds terugkerend dagritme geeft een gevoel van veiligheid. Structuur is nodig om een dag prettig te laten verlopen. Het is belangrijk dat er tijd is voor de kinderen met als doelstelling dat uw kind mag ontdekken en groeien.

Natuurlijk hoeven kinderen niet de hele dag beziggehouden te worden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf te spelen of samen met andere kinderen te spelen, zonder tussenkomst van een volwassene.

Uw kind heeft bij ons de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten te spelen of met kinderen die ouder of jonger zijn.

Buitenspelen

Dagelijks gaan wij naar buiten. Er wordt gespeeld in de speelweide en de dieren worden verzorgd. Hierbij hoort ook een uitstapje via de boomgaard naar de moestuin.

Incidenteel maken wij een uitstapje in onze natuurrijke omgeving. In de activiteiten die wij aanbieden is er aandacht voor de natuur om ons heen en het jaargetijde waarin wij leven.

Er wordt steeds rekening gehouden met het ontwikkelingsstadium van uw kind. Zo wordt bepaald welke activiteiten er aan uw kind worden aangeboden.

Baby’s

Voor de baby’s is het belangrijk dat hun dag min of meer hetzelfde is als een dag bij papa of mama. Voor zover dat mogelijk is wordt het dagritme aangepast aan de situatie zoals deze thuis bij u bestaat door o.a. de voedingen en slaapjes op tijden die uw kind thuis gewend is.

In onze baby-dreumes groep wordt gewerkt met thema’s. Deze zijn gericht op ontdekken, voelen, proeven, geluiden enz. Denk hierbij aan voelspelletjes zoals voelkleed, proeven van nieuwe en andere smaken, zoals speciaal tropisch fruit. Geluiden d.m.v. zingen en muziekinstrumentjes en af en toe een gastdocent die bijv. muziek aanbied, zo ook peuteryoga en/of gym.

Peuters

Voor peuters is het belangrijk om te werken met een speciaal activiteitenprogramma, om hen meer uitdaging in hun ontwikkeling te kunnen bieden en een soepele overgang naar de basisschool mogelijk te maken.
Die uitdaging(en) wordt/worden geboden in de vorm van spelletjes, speelmateriaal en activiteiten die aansluiten bij de betreffende ontwikkelingsfase.

Ontwikkeling

Wij werken met een themamap. Hierin staat het agrarische en het voorlezen centraal. Op deze manier is er aandacht voor sociaalemotionele-, motorische-, cognitieve- en taal- en spraakontwikkeling.

Naast de extra activiteiten worden kennis en vaardigheden eigen gemaakt, ter voorbereiding op de basisschool, zoals zelfstandig aan- en uitkleden, zindelijkheid, elkaar helpen, op elkaar wachten, opruimen en nieuwe dingen ontdekken.

Rituelen & Materialen

Er worden dagelijks kringspelletjes aangeboden waarin ruimte is om te luisteren naar de beleving van ieder kind. Er wordt gezongen en voorgelezen. Dit gebeurt meestal voor het vaste drink/eet moment. Voor en na ieder drink- en eetmoment hebben wij een startlied en een afsluitlied.

Voor al de ontwikkelingsgebieden is het juiste materiaal aanwezig. Kinderen krijgen de ruimte om te mogen kiezen waarmee op bepaalde momenten gespeeld kan worden.

De kinderen verblijven in een rustige, gezellige ruimte die volgens de normering “kinderopvang” een veilige en huiselijke omgeving biedt.

Wij staan garant voor

  • Vertrouwen en een positieve en persoonlijke benadering
  • Een huiselijke en gezellige sfeer
  • Een warme en liefdevolle aanpak
  • Kindgerichtheid
  • Kleinschaligheid
  • Professionaliteit
  • Creativiteit
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Pedagogisch medewerkers met het certificaat kinder-EHBO
  • Iedere dag aanwezigheid van een BHV-er

Kwaliteit

Naast de reguliere PW 3/4 en HBO-opleidingen hebben medewerkers van Het Kuikentje verschillende opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd ter bevordering van de competenties en vakbekwaamheid zoals o.a.:
• Bedrijfshulpverlening (BHV)
• Kinder-EHBO
• HBO Pedagogische coach
• Ruimbaan voor baby’s ”Emmi Pikler visie in de kinderopvang”
• VVE vroegschools educatieprogramma voor kinderdagverblijven
• Oog voor interactie
• Ruimte voor baby’s

Alle betrokkenen en medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), wat inhoudt dat nieuwe medewerkers en betrokkenen gescreend worden door justitie voor de werkzaamheden in de kinderopvang.

Hiernaast heeft Het Kuikentje een pedagogisch beleid. Zodra uw kind bij ons geplaatst wordt ontvangt u deze.

Deskundigheid

Sinds een aantal jaar hebben wij een beleidsmedewerker en een pedagogische coach. Deze twee functies hebben wij aan één medewerkster toebedeeld die zich naast haar opleiding als pedagogisch medewerker heeft geschoold tot bovenstaande functies.

De beleidsmedewerker is mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het kwaliteitshandboek en het volgen en doorvoeren van de landelijke ontwikkelingen/veranderingen vanuit de wet.

De pedagogische coach is verantwoordelijk voor het coachen van de medewerkers. Dit door jaarlijks doelen-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met de pedagogisch medewerkers, zo ook stagiaires.

Vaste-gezichten criterium

Omdat we bij Het Kuikentje het belang van stabiele groepen vanuit onze visie onderschrijven, kiezen wij ervoor om met vaste dagen te werken. Dit geeft de rust en vertrouwdheid waar kinderen behoefte aan hebben.

Uw kind heeft wekelijks te maken met vaste pedagogisch medewerkers, waarvan minimaal 1 dag de mentor van uw kind aanwezig is. Zij is voor u en uw kind het vertrouwde aanspreekpunt en volgt uw kind in zijn of haar ontwikkeling.

Van de vaste gezichten kan worden afgeweken bij ziekte en vakantie.

Fotoboekje

Wij maken gebruik van ‘het fotoboekje’, hierin zal de mentor van uw kind maandelijks 2 foto’s plaatsen en/of een knutselwerkje. Wanneer uw kind start bij Het Kuikentje, zal hij/zij een eigen fotoboekje krijgen. Aan het begin zal de mentor een welkom verhaaltje schrijven en -wanneer uw kind naar de basisschool gaat of van de opvang af gaat- zal de mentor een afscheidsverhaaltje schrijven.

Op locatie kunt u het fotoboekje inzien en als uw kind ons kinderdagverblijf verlaat, krijgt uw kind het fotoboekje mee.

Beroepskracht kind-ratio voor baby’s

Voor baby’s worden strengere regels gehanteerd met betrekking tot het vaste-gezichten criterium. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat kinderen onder 1 jaar ten minste twee vaste pedagogisch medewerker zien per week tijdens zijn/haar aanwezigheid bij Het Kuikentje.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 4 leden. Dit zijn 3 ouders die zich hier vrijwillig voor hebben aangemeld en de eigenaresse van Het Kuikentje. Drie keer per jaar vind er een bijeenkomst plaats waar wij verschillende onderwerpen behandelen.

Een aantal taken van de oudercommissie zijn:
• Het vertegenwoordigen van alle ouders van kinderopvang Het Kuikentje.
• Advies geven in het belang van de gehele kinderopvang.
• Fungeren als aanspreekpunt voor ouders.
• Zorgen voor goede en heldere informatiever­strek­king aan de ouders over de activiteiten.
• Advies geven m.b.t de uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid van de organisatie.

Het Kuikentje op social media

Het Kuikentje op social media

[custom-facebook-feed]