Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Over het kuikentje

Wie ben ik en wie zijn wij?

Visie

Erkend leerbedrijf

Veiligheid in en om het kinderdagverblijf


Locatie en inrichting

Wie ben ik en wie zijn wij

Annemieke Mijn naam is Annemieke Korsman Rosendaal.

Vanuit een passie, ben ik na jaren werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang in 2014 voor mijzelf begonnen, in de vorm van een kleinschalige agrarische kinderopvang bij mijn woonhuis.

Ik ben getrouwd en wij hebben samen drie kinderen. Twee zonen en een dochter. Daarnaast zijn er twee schoondochters en een schoonzoon. Inmiddels ben ik een trotse oma van kleinkinderen.

Na medio 1997 te zijn gestart als pedagogisch medewerker in de kinderopvang als herintredende en studerende moeder, ben ik mijn kennis en ervaring gaan uitbreiden door verder te studeren. Eerst heb ik de opleiding praktijkopleider gevolgd, waarna ik ben doorgegaan voor een studie pedagogisch coach, gevolgd door een studie pedagogiek en onderwijskunde.

Binnen de kinderopvang bestonden mijn werkzaamheden de laatste jaren uit het coördineren van alles rondom stages, zo ook het coachen van de pedagogisch medewerkers en het aanbieden van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Dit heb ik ongeveer 7 jaar gedaan. Daarvoor heb ik als pedagogisch medewerker alle doelgroepen doorlopen en de nodige ervaring opgedaan.

Door mijn liefde voor kinderen en mijn studie pedagogiek heb ik een aantal jaar geleden het idee gekregen om een eigen kinderdagverblijf op te zetten. Na een periode waarin veel bezinning is geweest en zo ook het oma worden, ben ik de koe bij de horens gaan vatten.

Het idee is toen ontstaan om een kleinschalige agrarische kinderopvang aan huis op te starten. Dit is inmiddels gerealiseerd onder de norm kinderopvang die voldoet aan de actuele veiligheid- en gezondheidseisen zoals gesteld voor de kinderopvang.
De agrarische visie komt voort uit de liefde voor dieren en het kweken van eigen groente en fruit.
Door kinderen hiermee kennis te laten maken en erbij te betrekken, wil ik mij onderscheiden van de reguliere kinderopvang.

Kinderopvang Het Kuikentje is gesitueerd naast het woonhuis. Daar de agrarische activiteiten plaatsvinden achter op ons erf, is het idee ontstaan om de huidige kinderopvang te her-situeren direct grenzend aan speelweide, boomgaard en moestuin. Dit in de vorm van een babygroep en dreumes-/peutergroep. Het aantal kinderen dat dan geplaatst kan worden zal hierdoor iets vergroten.

Wie zijn wij?

Wij zijn een vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires.
Gezamenlijk geven wij vorm aan onze kinderopvang. Met ieder zijn eigen talent en inspiratie. Doordat wij kleinschalig zijn is er veel betrokkenheid en zijn de communicatie lijnen kort. Zo zorgt het werken in een klein team er ook voor dat er dagelijks vaste gezichten op de groep staan.
Hieronder ziet u ons als team van onze kinderopvang: