Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Over het kuikentje

Wie ben ik en wie zijn wij?

Visie

Erkend leerbedrijf

Veiligheid in en om het kinderdagverblijf


Locatie en inrichting

Wie ben ik en wie zijn wij

Annemieke Mijn naam is Annemieke Korsman-Rosendaal.

Met veel passie en trots ben ik de eigenaar van onze kinderopvang.

Familie:
Kinderopvang het Kuikentje ligt op ons terrein wat als voordeel heeft dat ik nauw betrokken ben bij het gehele proces.
Ons woonhuis is gesplitst, in het ene gedeelte woon ik samen met mijn man Ron, in het andere gedeelte wonen mijn ouders.
Als familie hebben wij allemaal een aandeel. Mijn man is in ons bedrijf mijn rechterhand en ondersteunt ons in onderhoud en administratieve activiteiten. Mijn moeder assisteert regelmatig tijdens het koken van een warme maaltijd, welke wij roulerend aanbieden. Tevens assisteert zij af en toe tijdens een lees- of knutselmoment. Samen met Ron hebben wij drie volwassen kinderen. Inmiddels zijn wij de trotse opa en oma van een heel span kleinkinderen.
Wij zijn een echt familie bedrijf. Iedereen is betrokken en zowel mijn dochter Manon als mijn schoondochter Michelle hebben een actieve rol binnen Het Kuikentje.
Michelle heeft de administratie in haar beheer en Manon vervult naast haar functie pedagogisch medewerker ook de rol van pedagogische coach.

Persoonlijk:
Na medio 1997 te zijn gestart als pedagogisch medewerker in de kinderopvang als herintredende en studerende moeder, ben ik mijn kennis en ervaring gaan uitbreiden door verder te studeren. Eerst heb ik de opleiding praktijkopleider gevolgd, waarna ik ben doorgegaan voor een studie pedagogisch coach, gevolgd door een studie pedagogiek en onderwijskunde.

Binnen de kinderopvang bestonden mijn werkzaamheden de laatste jaren uit het coördineren van alles rondom stages, zo ook het coachen van de pedagogisch medewerkers en het aanbieden van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Dit heb ik ongeveer 7 jaar gedaan. Daarvoor heb ik als pedagogisch medewerker alle doelgroepen doorlopen en de nodige ervaring opgedaan.

Door mijn liefde voor kinderen en mijn studie pedagogiek heb ik 5 jaar geleden het idee gekregen om een eigen kinderdagverblijf op te zetten.
Het idee is toen ontstaan om een kleinschalige agrarische kinderopvang op ons eigen terrein te starten. Dit is gerealiseerd onder de norm kinderopvang die voldoet aan de actuele veiligheids- en gezondheidseisen zoals gesteld voor de kinderopvang.
De agrarische visie komt voort uit de liefde voor dieren en het kweken van eigen groente en fruit. Door kinderen hiermee kennis te laten maken en erbij te betrekken, wil ik mij onderscheiden van de reguliere kinderopvang.
Wie zijn wij?
Wij zijn een vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires.
Gezamenlijk geven wij vorm aan onze kinderopvang. Met ieder zijn eigen talent en inspiratie. Doordat wij kleinschalig zijn is er veel betrokkenheid en zijn de communicatie lijnen kort. Zo zorgt het werken in een klein team er ook voor dat er dagelijks vaste gezichten op de groep staan.