Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Werkwijze

Werkwijze

Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Schade en aansprakelijkheid


Contract

Werkwijze.

De behoefte van uw kind zal in onze zorg voor hem/haar altijd voorop staan. Een steeds terugkerend dagritme geeft een gevoel van veiligheid. Structuur is nodig om een dag prettig te laten verlopen. Het is belangrijk dat er tijd is voor de kinderen met als doelstelling dat uw kind mag ontdekken en groeien.

Natuurlijk hoeven kinderen niet de hele dag beziggehouden te worden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf te spelen of samen met andere kinderen te spelen, zonder tussenkomst van een volwassene. Uw kind heeft bij ons de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten te spelen of met kinderen die ouder of jonger zijn.
Één van de dagelijkse activiteiten is het naar buiten gaan, naar de speelweide, de kippen, de moestuin en het knuffelen met de konijnen en poezen/honden.

Incidenteel maken wij een uitstapje in onze natuurrijke omgeving en ook naar de speeltuin hoort hierbij. In de activiteiten is er aandacht voor de natuur om ons heen en het jaargetijde waarin wij leven. Er wordt steeds rekening gehouden met het ontwikkelingsstadium van uw kind. Zo wordt bepaald welke activiteiten er aan uw kind worden aangeboden.


Voor de baby's is het belangrijk dat hun dag min of meer hetzelfde is als een dag bij papa of mama. Voor zover dat mogelijk is wordt het dagritme aangepast aan de situatie zoals deze thuis bij u bestaat. Door o.a. de voedingen en slaapjes op tijden die uw kind thuis gewend is.

Voor peuters is het belangrijk om te werken met een speciaal activiteitenprogramma, om hen meer uitdaging in hun ontwikkeling te kunnen bieden en een soepele overgang naar de basisschool mogelijk te maken.
Die uitdaging(en) wordt geboden in de vorm van spelletjes, speelmateriaal en activiteiten die aansluiten bij de betreffende ontwikkelingsfase.

Wij werken met een themamap waarin roulerend iedere pedagogisch medewerker verantwoordelijk is voor een thema. Hierin staat het agrarische en het voorlezen centraal. Wij zijn lid van de bibliotheek en maken daarin soms gebruik van de thema's die zij aanbieden.
Op deze manier is er aandacht voor sociaalemotionele- , motorische-, cognitieve- en taal- en spraakontwikkeling.

Naast de extra activiteiten worden er kennis en vaardigheden eigen gemaakt, ter voorbereiding op de basisschool, zoals zelfstandig aan- en uitkleden, zindelijkheid, elkaar helpen, op elkaar wachten, opruimen en nieuwe dingen ontdekken.

Rituelen: Er worden dagelijks kringspelletjes aangeboden waarin ruimte is om te luisteren naar de beleving van ieder kind. Er wordt gezongen en voorgelezen.
Dit gebeurt meestal voor het vaste drink/eet moment. Voor en na ieder drink- en eetmoment hebben wij een startlied en een afsluitlied.

Materialen: Voor al de ontwikkelingsgebieden is het juiste materiaal aanwezig. Kinderen krijgen de ruimte om te mogen kiezen waarmee op bepaalde momenten gespeeld kan worden.

De kinderen verblijven in een rustige, gezellige ruimte die volgens de normering "kinderopvang" een veilige en huiselijke omgeving biedt.

Wij staan garant voor:Bent u op zoek naar een goede en professionele opvang van uw kind? Dan bent u bij: "Het Kuikentje" aan het juiste adres!