Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Over het kuikentje

Wie ben ik en wie zijn wij?

Visie

Erkend leerbedrijf

Veiligheid in en om het kinderdagverblijf


Locatie en inrichting

Visie

Door mijn jarenlange werkzaamheden binnen de kinderopvang heb ik een duidelijke persoonlijke visie ontwikkeld. Naast rust reinheid en regelmaat hechten wij veel waarde aan de woorden: respect, ruimte, reflectie en resultaat.

Omdat ieder kind uniek is vinden wij het bij Het Kuikentje belangrijk dat een kind in zijn eigen tempo mag ontwikkelen. Respect, voor het kind maar ook voor de ouders. Dit door vertrouwen te winnen, flexibel te zijn en open te staan voor zowel de eigenheid van het kind als de ouders. Op deze manier willen wij streven naar een relatie waarin het kind centraal staat.

Normen en waarden
Normen en waarden hebben voor ons als belangrijkste doel dat wederzijds vertrouwen, de sfeer en het gevoel de basis zijn om met elkaar om te gaan. Het belangrijkste doel wat wij willen bereiken is zoals wij dit noemen ‘het zuchtje van genoegen’.

‘Het zuchtje van genoegen’ bij kinderen, ouders en collega’s;

De doelstelling van "Het Kuikentje" is om kinderen een vertrouwde en landelijke plek te bieden, waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt naar voren door kinderen veel buiten te laten spelen, vertrouwd te maken met dieren en de verzorging daarvan, daarnaast worden kinderen bewust betrokken bij het opkweken van groenten en fruit.

Er is hierbij bewust gekozen voor kleinschaligheid, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn om op de individuele behoeften van kinderen in te kunnen gaan en zo een juiste vertrouwensband op te bouwen.

Onze visie en pedagogische uitgangspunten zijn afgeleid van de Hongaarse pedagoog en kinderarts Emmi Pikler. Haar benadering kenmerkt zich door twee principes:

In de praktijk uit zich dit in:

"Als een kind de kans krijgt in zijn eigen verzorging een actieve deelnemer te zijn in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen."

(Emmi Pikler)