Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Werkwijze

Werkwijze

Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Schade en aansprakelijkheid


Contract

Schade en aansprakelijkheid.

Voor schade waarvoor "Het Kuikentje" aansprakelijk gesteld kan worden, zijn wij verzekerd via een daarvoor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het Kuikentje is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervindt.

Als een kind tijdens het verblijf bij de opvang schade aanricht valt dit onder de particuliere Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van u als ouder. Dit is geregeld in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek waardoor kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders.
U dient zelf dus over een WA-verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen en gevolgen van eventueel beschadiging aan kleding en/of ongelukken.
Wel zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen.